Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Windows Vista’

Högre säkerhet och mindre support, det fick Blocket att välja Mac OS, det berättar Richard Bergman som är sajtchef på Blocket. Se där ännu en i raden av avancerade medieföretag som föredrar Mac.

Efter de senaste artiklarna i ämnet Mac vs Win har många bett mig om konkreta exempel och tips på undersökningar i jämförelsen Mac – Win, därför kommer här det ett antal exempel och länkar. Jag har samlat dem här nedan för att du som läser lätt ska kunna välja utifrån de aktuella rubrikerna.

Först något om undersökningar och rapporter från oberoende källor. Det finns ett research-institut, Pfeiffer Consulting, i Paris som specialiserat sig på jämförelser mellan datorplattformar, främst Windows och Mac.
I en rapport vista_uif_rep från 2007 jämförs Windows Vista med Windows XP och Mac OSX när det gäller snabbhet och effektivitet, exempelvis att navigera i menyer, skapa mappar, radera filer, etc. I samtliga fall var Windows Vista förlorare och Mac OS X klar vinnare.

I en annan rapport från Pfeiffer Consulting görs en kostnads- och produktivitetsanalys där man jämför Windows och Mac OS X. Undersökningen gjordes 2005-2006 och en pdf med några exempel finns här mac_win_sample.pdf

XvsXP.com jämför på djupet

XvsXP är en webbplats som har bestämt sig för att filterara bort allt man kallar ”white noise”, alltså allt personligt tyckande och alla ”religiösa” synpunlter på respektive operativsystem. I sin programförklaring säger man bland annat:

”This website attempts to filter out all of this white noise by providing you with exhaustive comparisons between Mac OS X and Windows XP that are fair, objective, ubiased, and — most importantly — based around facts rather than opinions.”

Man går på djupet in i minsta detalj i de jämförda operativsystemen och man sätter också betyg på alla funktioner och summerar till en slutpoäng. Det redovisas under följande rubriker; Applikationer, Filer & mappar, Grafiskt användargränssnitt, System, Power user och övrigt.

I samtliga avsnitt får OS X högst poäng och den tiotala poängsumman slutar på: Mac OS X = 641
Win Vista = 587. Men låt dig inte nöja med denna enkla slutsumma. Gå igenom de avsnitt som är intressanta för dig och jämför.


Tidigare artiklar i ämnet:

Blocket väljer Mac av säkerhetsskäl

(CIO Sweden, IDG()
– Vi har ett genomgående säkerhetstänk och det innebär att vi inte vill ha en massa okrypterade hårddiskar på vift, på laptops som kan tappas bort eller bli stulna. På PC är det krångligt att kryptera, men på Mac finns enkel och bra kryptering, det räcker med att bara kryssa i en ruta, säger Richard Bergman som är sajtchef och COO på Blocket till CIO Sweden. Med huvudsaken Macar så behöver han inte heller anställa någon tekniker, vilket han hade varit tvungen om man istället valt Windows.

Analytiker dömer ut Windows
(Computer Sweden, IDG)
Windows är på väg att kollapsa. I alla fall om man får tro analytiker från Gartner. Om Microsoft ska rädda Windows krävs stora omfattande förändringar, skrev Comoputer Sweden i våras. Problemen ska väl lösas av Windows 7, men dit är det långt.

Windows backar på företagen
(Computer Sweden, IDG)
Under förra året har Mac OS ökat trefaldigt på företag medan Windows tappat marknadsandelar. Bara 6,3 procent har gått över till Vista.

Att TCO (total cost of ownership) och ROI (return of investment) egentligen alltid talat till Macens fördel är en känt faktum för långvariga Macanvändare. Här är några exempel:
Gartner Study Says Macs Cost Less To Maintain Than PC
Denna studie har gjorts vid Melbourne University’s Faculty of the Arts som vid tidpunkten för studien använde 4.676 Macar och 5.338 Windowsdatorer. Gartner noterar att kostnaden för Macsupporten hamnar på $1.114 per år, medan kostnaden för Windowsdatorerna ligger på $1.438 per år. Macarna behövde även mindre teknisk support och hårdavaru- och mjukvarukostnaderna var lägre.

I slutet av nittiotalet genomförde Gistics Inc. i Oakland, Kalifornien, en stor undersökning som omfattade drygt 10.000 medieföretag och drygt 30.000 medarbetare i dessa företag. Här är några av de viktigaste slutsatserna från denna undersökning:

• Tack vare ett mer effektivt användargränssnitt och datormiljö hade Macanvändarna 234 timmar mer tid för produktion än Windowsanvändarna.

• En ROI-analys visade att en Macanvändare presterade 14.488 dollar högre nettointäkt än en Windowsanvändare med liknande arbetsuppgifter.

• I en fullständig 36-månaders TCO visade man att Macanvändarna sparade 2.211 dollar under denna tid.

• I reda pengar drog en Macanvändare in 55,52 dollar per timme till sitt företag medan motsvarande siffra för en Windowsanvändare var 50,51 dollar.

Om någon är intresserad av rapporterna så har jag både den fullständiga rapporten. En Executive summary kan du hämta här gisticssummary.

Egentligen skulle jag kunna fortsätta rada upp exempel på exempel som talar till Macens fördel när det gäller både ROI och TCO, men jag har ju annat att pyssla med oxå, så det här får räcka för tillfället. Som en av mina kollegor sa som tittade igenom dessa exempel. ”Om inte detta biter på dem som har det ekonomiska ansvaret då finns det mycket pengar att slösa bort i vår bransch.”

Läs även:
mac-vs-win-en-bakgrund/

Stoppa kapitalförstöringen

Utvecklare byter PC mot Mac

Windows backar på företagen

Read Full Post »

(Uppdaterad 2008.09.22 – 14:32)
Efter min förra debattartikel i Medievärlden (där nu även denna text är publicerad) med rubriken ”Avancerade medieföretag byter till Mac” har jag fått mängder av reaktioner och ytterligare bekräftelse på att:
• Det finns inga ekonomiska skäl att byta från Mac till Windows.
• Det finns inga som helst vinster när det gäller rationellare produktion eller billigare support vid en övergång till Windows.
• De företag som gör sig helt fri från Windowsmiljön sparar miljontals kronor årligen.

Slöseriet och kapitalförstöringen måste stoppas!
Trots hårt motstånd från medarbetare och produktionsansvariga finns det IT-avdelningar som framhärdar i att man ska ut med Macarna. I de allt kärvare tiderna har vi absolut inte råd med dessa utsvävningar. Särskilt som det inte finns något som helst att tjäna på ett byte – tvärtom man bäddar för avsevärt ökade kostnader.

Hur kan det då komma sig att Windowshysterin får fortsätta i vissa medieföretag?
Kan det vara så enkelt att det genererar många sköna konsultkronor?
Eller är det bara det gamla vanliga att man kör på i de gamla hjulspår man hamnade i när man utbildade sig för många år sedan? På den tiden när tidningarna hade nästan obegränsade resurser.

Jag blev nyligen uppringd av en förtvivlad medarbetare på en normalstor landsortstidning.
”Tack för din artikel i Medievärlden! Kan du hjälpa mig med lite fakta när det gäller kostnader om man jämför Mac och Windows i tidningsproduktionen? Nu har dom börjat slänga ut Macarna även här, dom förstår ju inte vilka problem och kostnader det medför. Detta är vansinne!”

OK, här kommer en hel del nyttiga fakta som kanske kan få upp ögonen på de ekonomiskt ansvariga på berörda tidningar.
Omfattande undersökningar från oberoende forsknings- och researchinstitut kring Mac vs Win har det funnits länge. Tyvärr verkar det som om de aldrig presenterats i dessa sammanhang. Jag kommer löpande att redovisa något av detta på denna blogg där jag även publicerar kommentarer i ämnet som kommer från tidningsfolk ute i landet.
Här ska jag tills vidare ta några exempel ur levande livet som mycket tydlig bekräftar mitt resonemang i den tidigare debattartikeln.

• Det stora tyska mediebolaget Axel Springer förlag byter ut hela sin datorpark mot Mac och förser samtidigt 500 av sina toppchefer med iPhone. När det gäller datorbytet så handlar det om 12.000 datorer.
Anledning?
Spara pengar, (med hänvisning till TCO, Total cost of ownership), få en rationellare produktion och mer nöjda medarbetare.
Axel Springer förlag publicerar och producerar ett hundratal tidningar och magasin i 30 länder. Macar finns redan för delar av produktionen och för vissa tillämpningar kommer man även i fortsättningen att köra Windows, men då blir det på de nya Macarna.
Läs mer här.

• Tidning sparar miljoner. Enligt en utredning från en normalstor landsortstidning sparar man drygt 1 miljon kronor per år genom att välja Mac istället för Windows. Då handlar det enbart om licenskostnaderna!

• Hos NRK styr användarna mot Mac
Enligt Steinar Bjørlykke, avdelningschef vid NRK Production i Tyholt går utvecklingen mot Mac i NRK:s film och ljudproduktion. Men det viktiga är att här lyssnar man på användarna och låter dem i största möjliga utsträckning välja själva.
”Vi är noga med att de vi anställer varken är Mac- eller PC-folk utan att de är system och applikationsagnostiker”, säger Steinar Bjørlykke. ”Det gör att vi inte har några religiösa konflikter kring applikationer eller operativsystem, men att produktionspersonalen har god kompetens på många redigeringssystem och flera operativsystem.”
Han tillbakavisar även bestämt att det skulle bli dyrare produktion bara för att man jobbar i två olika operativsystem.
När det gäller videoredigering dominerar Final Cut Pro (Mac) och fler och fler väljer detta verktyg. De som väljer Avid får köra detta i Win XP, även om Steinar Steinar Bjørlykke menar att Macversionen av Avid är stabilare. ”Det är ett val vi gjort av standardiseringshänsyn,” säger han.

Kör Windows på Mac
Visst, jag är medveten om att det finns applikationer som inte finns på den ena eller andra plattformen, men då kan man göra som Aftonbladet överväga att köära Windowsapplikationerna i Mac. Det är ju till och med så att Windows Vista (enligt Computer World) snurrar snabbare på än Mac än på en Windoesmaskin.

Aftonbladet överväger att renodla till Mac.
Aftonbladet är redan i dag ett starkt Mac-fäste. Fördelningen är ungefär 80 procent Mac och 20 Procent Windows. Nu utreder man om det är möjligt att gå över helt och hållet till Mac när det gäller hårdvaran.
”Vi använder nästan bara bärbara datorer och en övergång till Mac för alla skulle underlätta för oss på många sätt.” Det förklarar Christofer Poijes, supportchef på Aftonbladet. ” Dels är det en fördel att enbart behöva ha en datortyp på lager. På Windowsdatorerna finns inga digitala utgångar vilket gör att vi måste ha dockningsstationer och annan kringutrustning till dem.”
Naturligtvis kommer de som jobbar i Windows (främst administration och säljare) att fortsätta gör det, men då i exempelvis Macbook i kombination med en större skärm på skrivbordet.
”Det finns ju tester som visar att Windows Vista rullar väl så bra i en Mac som i en PC, så för min del ser jag bara fördelar med en sådan här lösning,” säger Christofer Poijes. ”Det viktiga är att det fungerar bra att administrera.”
Christer Lindblom, redaktionell utvecklingschef på Aftonbladet, håller med om att det vore en fördel att helt välja Mac. Han har själv i flera omgångar fått försvara Macens ställning när norska ägarna Schibstedt velat byta till Windows.
”Det är helt orealistiskt att byta av kostnadsskäl,”säger Christer Lindblom. ”Varje gång frågan har kommit upp har vi kunnat visa med en TCO-beräkning att Mac är mest kostnadseffektivt. Senast vi mätte hamnade vi på en årskostnad på 21.500 per Mac och 34.500 per Windows-dator. Om vi skulle byta till Windows så skulle det ju dessutom betyda omfattande kapitalförluster i hård- och mjukvara och betydande kostnader för utbildning och andra kringkostnader”.
”För att gardera oss ytterligare när det gäller TCO-beräkningen kollade vi med en annan utredare som gjorde samma sak för ett stort svenskt företag utanför mediebranschen. Han hade fått samma resultat och till och med lite större skillnad till Macens fördel”, berättar Christer Lindblom.

Andelen företag med Mac ökar kraftigt i USA, enligt en artikel i Computerworld. Apples marknadsandel i affärsvärlden har på bara två-tre år ökat från 1-2 procent till mellan 8 och 10 procent. Precis om hos Axel Springer förlag så är det fyra huvudskäl till att företagen installerar allt fler Macar: säkerhet, användarvänlighet, pålitlig hårdvara och möjligheten att när det behövs köra Windowsapplikationer. Till detta kommer sedan de minskade licens- och supportkostnaderna.

• IBM frigör sig från Microsoft och sparar miljarder.
”Hos IBM går allt fler anställda över till Linux och Mac samt byter Office mot Symphony. Tanken är att föregå med gott exempel för sina kunder och samtidigt kunna spara miljarder internt.” Det rapporterade Computer Sweden den 1 oktober.
IBM har räknat ut att ett företag med 20.000 anställda skulle spara 80 miljoner dollar (närmare 600 miljoner svenska kronor), bara genom att byta ut Officepaketet mot Symphony.
Läs om detta här.

• Ett flertal svenska kommuner överger Microsoft. Man väljer Open Office istället för Microsoft Office. Återigen är det Computer Sweden som rapporterar om flykten från Microsoft.

• Windows Vista duger inte åt HP
HPs pc-division planerar för att bygga ett eget operativsystem baserat på Linux Det skriver Computer Sweden.
”HP tror att en usel användarupplevelse är orsaken till att så många användare valt bort Windows Vista, och att Apples styrka på området gjort att Apple tagit andelar på den amerikanska pc-marknaden det senaste året.
Våra kunder vill ha teknik som är galet enkel så att de slipper brottas med den för att lyckas göra något,”
säger Phil McKinney, teknisk utvecklingschef på HP.
Läs hela artikel här.

Utredning för Mittmediakoncernen
I en rapport från konsultföretaget Paragram från 2004 anpassad för Mittmedia-koncernen säger man bland annat:
Supportkostnader: Datorsupport är normalt dyrare än datorinköp per användare och år. Mycket talar för att support till PC-andvändare på en dagstidning är dyrare än support till Macintosh-användare.
Säkerhet: Windows-datorer kan drabbas av virus betydligt lättare än Macdatorer.
Strategi med en plattform på hela tidningen: Det finns idag många exempel på tidningar i Sverige som använder blandade dataplattformar utan tekniska problem eller att det på något sätt ger större kostnader.
Paragram har även gjort en användarenkät på Svenska Dagbladet. Slutsatsen av undersökningen på SvD:s redaktion var att:
· en klar majoritet av redaktionens medarbetare ville behålla Mac.
· i stort sett ingen uttrycker att de föredrar PC
· den vanligaste motiveringarna mot ett byte till PC var att Mac är enklare, användarvänligare, ger mindre virusrisk och varför byta något som fungerar bra.

Paragram skriver också:
Det finns många exempel på dagstidningar i Sverige som använder Mac som användarplattform och som har en liten organisation för supporthantering. En medelstor landsortstidning som Paragram har pratat med har exempelvis 1 tjänst per 100 användare för att hantera all användarsupport och drift av servrar. Det finns inte än någon dagstidning i Sverige (vad Paragram erfar) som använder PC och som har en motsvarande effektiv organisation för supporthantering.

Paragram hänvisar i sin rapport även till andra undersökningar, bland annat en av de som researchinstitutet Gartner har gjort. En rapport som tagits fram i samarbete med ett Universitet i Australien med cirka 10.000 datoranvändare varav hälften har Mac och hälften Windows. Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att totalkostnaden (TCO – total cost of ownership) för en Macintosh i en organisation är 36% lägre än för en PC. Avseende Aftonbladet (se ovan) blir skillnaden ännu större, nämligen 38% lägre kostnad för Mac.

Trots alla dessa tillgängliga fakta går alltså några svenska tidningar den motsatta vägen, naturligtvis med ökade kostnader som följd, och ingen kan förklara för mig varför.
Min förra debattartikel i ämnet har som sagt lett till många mail, telefonsamtal och personliga kontakter på mässor och konferenser. Artikeln på medievarlden.se var länge den mest lästa och är nog en av de mest kommenterade på sajten.
Trots det har jag inte fått en enda kommentar som motsäger mitt resonemang när det gäller att Windows orsakar betydligt högre kostnader och sämre produktionsmiljö. Inte en enda som ens försökt visa att jag har fel. Är det någon som är överraskad?

Jag måste bara få sluta med ett citat från Walt Mossberg på The Wall Street Journal:
”Om jag ser 15 år tillbaka så har jag aldrig haft något liknande när det gäller mängden epost från invanda Windowsanvändare som nu funderar på att byta till Mac”.
I USA har Macanvändningen på universiteten på sju år gått från 15 procent till 57 procent.

Jag har placerat min blogg i
Sundsvall
på bloggkartan.se

Read Full Post »

(Uppdaterad)

Medievarlden.se publicerade tidigare i sommar en debattartikel av undetecknad där jag uppmanade IT-chefer och vd:ar att ifrågasätta det slöseri i pengar och resurser det innebär att välja windows före Mac i tidningsproduktionen. En artikel som fått förnyad aktualitet efter att den även publicerats i pappersutgåvan av Medievärlden.

Artikeln har därefter åter gått upp som en av de mest lästa och mest kommenterade. Dessutom har debatten fortsatt på www.99mac.se.

Som en uppföljning till den debatten kan jag inte undahålla er bästa läsare den information som under veckan publicerats på idg.se angående gadgetar till Windows Vista. Läs idg:s artikel här.

Det är verkligen inga revolutionerande gadgets, eller vad sägs om Screen Snaper:


”Du kan ta helskärmsdumpar eller välja vilket fönster eller vilken region på skärmen du vill fånga.”


WOW, hur många år sedan är det som det blev standard i Mac OS? Det fanns redan på den tiden vi hade svart-vita skärmar.

Nästa stora innovation är denna, läs och begrunda


Säker borttagning av enheter
Remove Drive Safely

Med denna gadget får du upp alla ansluta lagringsenheter i sidpanelen och kan därifrån se hur mycket diskutrymme som finns kvar på de olika enheterna. Gadgetens huvudsyfte är dock att utföra en säker borttagning av exempelvis externa enheter som usb-hårddiskar eller hårddiskar anslutna via esata- eller sata-gränssnittet.


Det riktigt roliga kommer när man läser instruktionen för installationen


För att kunna lägga till gadgeten måst du ladda ner filen och lägga till ändelsen .zip, sedan packa upp mappen RDSafely.Gadget till C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets. Sedan kan du lägga till den från Sidpanelen


Jobbar man i Mac OS så vet man många gånger inte hur enkelt livet är om man jämför Windows-miljön. Och som sagt billigare och effektivare i produktionen blir det dessutom.

En av kommentarerna till min artikel i Medievärlden gav adressen till en konsultrapport som Pfeiffer konsulting publicerade i samband med tidningskonferensen dagsvara i Stockholm 2006. Den finns att hämta här.

Några exempel ur rapporten:

Administrationskostnad för säkerhet per dator: Mac OS X, 2$, Win XP, 21$
Tidsåtgång för att konfigurera en ny dator: Mac OS X, 60,3 min. Win XP, 114,7 min.
Tidsåtgång för 16 olika vanligt förekommande kommandon och sekvenser, Mac OS X, 21,8 min. Win XP, 32,0 min.
Etc.

Dessutom är macanvändarna mycket mer nöjda med sin arbetsplats eftersom deras datorer är snyggare med en fräck eller elegant design.

Läste på Computer Swedens webb i dag att ”Upp till ett av tre företag nedgraderar datorerna från Microsofts operativsystem Vista, till det äldre Windows XP.”

Läs hela artikeln här.

Apples designer överraskar alltid

Apples designer överraskar alltid

Read Full Post »