Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Susanne Holmlund’

Karin Lindell skriver på medievarlden.se om seminariet ”Det goda samtalet” i Karlstad. Rubriken är Inte journalist – utan berättare. Vilket syftar på ett uttalande av Göran Zachrisson, golfkommentator i tv.

Jag älskar Göran Zachrissons lågmälda berättande i tv. Det ger golfsändningarna en ny dimension. Jag skulle önska att fler journalister tog efter, men istället sa: ”Jag är journalist och berättare”.

Bara att ämnet tas upp är ett hälsotecken. Jag har sagt det förrut och upprepar det gärna. Den goda berättelsen är journalistikens framtid. Tyvärr har journalistutbildningarna, främst de mycket akademiskt inriktade i Stockholm och Göteborg, strömlinjeformat studenterna att bli allt för könlösa i sitt skrivande. Med en förment objektivitet som hinder blir nyhetsrapporteringen tråkig och oengagerad.

De svenska dagstidningarna har för få berättare. Vi måste få fler som jobbar på det sätt som Karin Lindell beskriver i sin artikel.

”Att lyssna till deltagarna i Det goda samtalet, det nu pågående seminariet i Karlstad,  till dessa journalistiska lyssnare och sökare, de som hyllar och tar sig tid till samtalet och den goda berättelsen, känns allt igenom inspirerande,” skriver Karin Lindell.

Själv har jag en klar favorit i detta sammanhang, en skribent där hemmavid. Nämligen Susanne Holmlund. Kulturredaktör på Sundsvalls Tidning. Fängslande och engagerade  texter som gör att man läser till slutet.

Jag har dessutom vid ett par tillfällen nyligen haft förmånen att se hur hon arbetar. Lågmält lyssnande, tar sig tid att reflektera och komma  med relevanta följdfrågor. Alltid med ögonkontakt med den intervjuade, hela tiden hon antecknar. En unik teknik som skapar ett förtroende hos den hon pratar med.

Motsatsen är en radiojournalist som jag numera tar för vana att koppla bort när jag hör henne. Alltid med facit i hand och färdigformulerade frågor. Om inte intervjuoffret svarar som förväntat så framhärdar hon ändå i sina försök till provocerande frågor.

Jodå, den typen av journalister finns på tidningarna också. De som alltid ska ha någon form av ”under-dog-perspektiv”. De som utgår från att intervjuoffret har något att dölja och måste klämmas åt. Sådana skribenter skrämmer inte bara bort intervjupersoner som sedan vägrar ställa upp, de skrämmer också bort läsarna.

Relaterade artiklar:
Finns den objektiva journalistiken?

Om den berättande och ibland oväntade vinklingen.

Annonser

Read Full Post »