Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘medier’

På den nordiska mediemarknaden är det tidvis ganska turbulent. Det är uppköp av tidningar, nya gratistidningar dyker upp, lever ett tag och läggs ner efter miljonförluster. Medieföretagen jagar nya intäktskällor på webben, via mobilen eller andra nya kanaler. Allt för att få behålla de läsare, lyssnare, tittare som har ett allt mer växande utbud av nyhetskällor att välja ibland. Från USA, där tidningarna är ännu mer pressade av vikande upplagor, kommer nu ett helt nytt grepp.

Om många svenska dagstidningar de senaste åren haft en vikande upplaga, så är det inget mot vad som händer i USA. Från en redan låg nivå, jämfört med oss i norden, så sjunker många upplagor som en sten.
1970 var den samlade upplagan för dagstidningarna i USA 62 miljoner under vardagar. I dag ligger upplagan på 53 miljoner, alltså ett tapp på 14,5 procent, samtidigt som folkmängden under samma tid ökat med 101 miljoner, det vill säga en ökning på drygt 50 procent!

Det nya greppet från USA är att du som läsare kan betala för att få en artikel i ett visst ämne skriven.
Nej, det handlar inte alls om någon textreklam, alltså att en företagare kan beställa en artikel som i välvilliga ord beskriver den egna verksamheten.
Det handlar om helt vanliga nyhetsartiklar, men den här redaktionen på den nya webbsajten Spot.us låter läsarna välja ämnen att skriva om. Det är ett gäng journalister i San Francisco som startat Spot.us som ett alternativ till de tryckta dagstidningarna, men de säljer även vidare artiklarna till papperstidningarna.
Hur fungerar det?
Jo, vem som helst av läsarna kan komma med artikelförslag. Därefter väljer redaktörerna vilka tips/förslag man ska satsa på och sedan får läsarna skicka in pengar för att få uppdraget utfört. Om man inte får in tillräckligt med pengar blir inte artikeln skriven. Man kallar det ”Community funded reporting”.
Den som skänker pengar gör det via sitt kreditkort och om man inte får ihop rätt summa debiteras aldrig kreditkortet. Det sker först när en artikel börjar produceras.

Webbsidan för denna verksamhet kommer att lanseras senare i höst. Än så länge publiceras information och artiklar här.

Den först skrivna artikeln handlar om den framtida energiförsörjningen i Kalifornien. Den ska svara på fråga vad som händer om hela transportsystemet måste ställa om från oljeprodukter till något annat.
Läs den på blog.spot.us.

På den nya webbplatsen spot.us kan du bidra med pengar för att få en artikel skriven.

På den nya webbplatsen spot.us kan du bidra med pengar för att få en artikel skriven.

Det är naturligtvis ett intressant experiment, när man låter läsarna/kommunmedborgarna sätta agendan för nyhetsbevakningen. Men vad händer då med den vanliga redaktionens rutinbevakningar av myndigheter och näringsliv? Är det här verkligen ett koncept som skulle kunna sprida sig utanför ”the bay area” på USA:s västkust.

Läs även den svenska bloggdebatten om Journalistutbildningen och utvecklingen av medborgarjournalistik och bloggar på samesamebutdifferent.

Read Full Post »