Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mac OSX’

Högre säkerhet och mindre support, det fick Blocket att välja Mac OS, det berättar Richard Bergman som är sajtchef på Blocket. Se där ännu en i raden av avancerade medieföretag som föredrar Mac.

Efter de senaste artiklarna i ämnet Mac vs Win har många bett mig om konkreta exempel och tips på undersökningar i jämförelsen Mac – Win, därför kommer här det ett antal exempel och länkar. Jag har samlat dem här nedan för att du som läser lätt ska kunna välja utifrån de aktuella rubrikerna.

Först något om undersökningar och rapporter från oberoende källor. Det finns ett research-institut, Pfeiffer Consulting, i Paris som specialiserat sig på jämförelser mellan datorplattformar, främst Windows och Mac.
I en rapport vista_uif_rep från 2007 jämförs Windows Vista med Windows XP och Mac OSX när det gäller snabbhet och effektivitet, exempelvis att navigera i menyer, skapa mappar, radera filer, etc. I samtliga fall var Windows Vista förlorare och Mac OS X klar vinnare.

I en annan rapport från Pfeiffer Consulting görs en kostnads- och produktivitetsanalys där man jämför Windows och Mac OS X. Undersökningen gjordes 2005-2006 och en pdf med några exempel finns här mac_win_sample.pdf

XvsXP.com jämför på djupet

XvsXP är en webbplats som har bestämt sig för att filterara bort allt man kallar ”white noise”, alltså allt personligt tyckande och alla ”religiösa” synpunlter på respektive operativsystem. I sin programförklaring säger man bland annat:

”This website attempts to filter out all of this white noise by providing you with exhaustive comparisons between Mac OS X and Windows XP that are fair, objective, ubiased, and — most importantly — based around facts rather than opinions.”

Man går på djupet in i minsta detalj i de jämförda operativsystemen och man sätter också betyg på alla funktioner och summerar till en slutpoäng. Det redovisas under följande rubriker; Applikationer, Filer & mappar, Grafiskt användargränssnitt, System, Power user och övrigt.

I samtliga avsnitt får OS X högst poäng och den tiotala poängsumman slutar på: Mac OS X = 641
Win Vista = 587. Men låt dig inte nöja med denna enkla slutsumma. Gå igenom de avsnitt som är intressanta för dig och jämför.


Tidigare artiklar i ämnet:

Blocket väljer Mac av säkerhetsskäl

(CIO Sweden, IDG()
– Vi har ett genomgående säkerhetstänk och det innebär att vi inte vill ha en massa okrypterade hårddiskar på vift, på laptops som kan tappas bort eller bli stulna. På PC är det krångligt att kryptera, men på Mac finns enkel och bra kryptering, det räcker med att bara kryssa i en ruta, säger Richard Bergman som är sajtchef och COO på Blocket till CIO Sweden. Med huvudsaken Macar så behöver han inte heller anställa någon tekniker, vilket han hade varit tvungen om man istället valt Windows.

Analytiker dömer ut Windows
(Computer Sweden, IDG)
Windows är på väg att kollapsa. I alla fall om man får tro analytiker från Gartner. Om Microsoft ska rädda Windows krävs stora omfattande förändringar, skrev Comoputer Sweden i våras. Problemen ska väl lösas av Windows 7, men dit är det långt.

Windows backar på företagen
(Computer Sweden, IDG)
Under förra året har Mac OS ökat trefaldigt på företag medan Windows tappat marknadsandelar. Bara 6,3 procent har gått över till Vista.

Att TCO (total cost of ownership) och ROI (return of investment) egentligen alltid talat till Macens fördel är en känt faktum för långvariga Macanvändare. Här är några exempel:
Gartner Study Says Macs Cost Less To Maintain Than PC
Denna studie har gjorts vid Melbourne University’s Faculty of the Arts som vid tidpunkten för studien använde 4.676 Macar och 5.338 Windowsdatorer. Gartner noterar att kostnaden för Macsupporten hamnar på $1.114 per år, medan kostnaden för Windowsdatorerna ligger på $1.438 per år. Macarna behövde även mindre teknisk support och hårdavaru- och mjukvarukostnaderna var lägre.

I slutet av nittiotalet genomförde Gistics Inc. i Oakland, Kalifornien, en stor undersökning som omfattade drygt 10.000 medieföretag och drygt 30.000 medarbetare i dessa företag. Här är några av de viktigaste slutsatserna från denna undersökning:

• Tack vare ett mer effektivt användargränssnitt och datormiljö hade Macanvändarna 234 timmar mer tid för produktion än Windowsanvändarna.

• En ROI-analys visade att en Macanvändare presterade 14.488 dollar högre nettointäkt än en Windowsanvändare med liknande arbetsuppgifter.

• I en fullständig 36-månaders TCO visade man att Macanvändarna sparade 2.211 dollar under denna tid.

• I reda pengar drog en Macanvändare in 55,52 dollar per timme till sitt företag medan motsvarande siffra för en Windowsanvändare var 50,51 dollar.

Om någon är intresserad av rapporterna så har jag både den fullständiga rapporten. En Executive summary kan du hämta här gisticssummary.

Egentligen skulle jag kunna fortsätta rada upp exempel på exempel som talar till Macens fördel när det gäller både ROI och TCO, men jag har ju annat att pyssla med oxå, så det här får räcka för tillfället. Som en av mina kollegor sa som tittade igenom dessa exempel. ”Om inte detta biter på dem som har det ekonomiska ansvaret då finns det mycket pengar att slösa bort i vår bransch.”

Läs även:
mac-vs-win-en-bakgrund/

Stoppa kapitalförstöringen

Utvecklare byter PC mot Mac

Windows backar på företagen

Annonser

Read Full Post »