Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mac OS’

Det är skönt att det äntligen är någon som vågar säga som det är. Problem som vi hört talas om, men som framförallt de inblandade har haft svårt att erkänna. Det går att producera tidningar i Windows-miljö, men det är förenat med mer problem och högre kostnader. Anledningen är helt enkelt att Mac OS X är en bättre miljö för grafisk produktion.

Observera, jag säger inte att produktion i Indesign på Mac är helt problemfri. Indesign i sig är ett mycket mer komplext och krävande program än exempelvis Quark. Men det är avsevärt mer problemfritt än att producera under Windows.

Det finns också en mycket väsentlig skillnad i de båda produktionsmiljöerna. När programmet låser sig i Windows så måste du starta om datorn, vilket ju tar tid och alla program ska läsas in igen. I Mac OS X så behöver du bara starta om det enskilda programmet.

Jag kollade just med en av de produktionsansvariga på redigeringen här på Sundsvalls Tidning, hur ofta Indesign kraschar. ”Det är mycket sällan” var svaret. (Vi kör Indesign CS2 på vissa avdelningar och CS 3 på andra.

Tyvärr UNT tror jag inte att bytet till CS4 löser problemen. Dessutom verkar det vara produktionsproblem även kring andra Adobeprodukter i Windowsmiljön.

”CS4 InDesign crashes every time!” säger en frustrerad användare på Adobeforums.com.

Här nedan är bara några exempel på Indesign – Windows problem som diskuteras i olika nätforum.

Indesign problems on MS Windows, frågan som hamnade i fel forum. En desperat användare som inte fick någon hjälp

Troubleshoot installation problems (InDesign CS3 on Windows Vista), på Adobes supportsida.

Andra problem med Indesign på Windows.

Läs även tidigare inlägg i frågan här på Tidningsliv, eller sök på Windows i sökfunktonen här intill så får du träff på alla artiklarna.

Read Full Post »

Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg på Rikspolisstyrelsen, berättade hur man tjänar stora pengar på att gå över till Open Source (öppen källkod). I ett av de exempel han nämnde kommer man att spara 73 % på en treårs period. I reda pengar blir det för just detta enda system, polisens bildbehandlingssystem, en besparing på 1,9 miljoner.

”Tyvärr är det få företag som förstår detta” sa Sjöswärd. ”Med program i öppen källkod kan man spar 50-70 %.”

När man började undersöka möjligheterna för öpen källkod i severhallen så visade det sig att under en 5 årsperiod kommer man att minska utgifterna från 400 miljoner till 200 miljoner. För dom pengarna skulle man kunna köpa in 400 nya polisbilar.

”Det vore slöseri med skattemedel att ligga kvar i vår nuvarande miljö och betala onödiga licenskostnader,” menar han.

För det är just detta som är den springande punkten. Höga och i många fall helt onödiga licenskostnader till exempelvis Oracle och Microsoft.

”Google kör sina drygt 450.000 servrar på Linux och MySQL. De har inte råd att betala Microsoftlicenser för hela sin serverpark.”

Att stora globala företag kör i en miljö med öppen källkod tog man på Rikspolisstyrelsen som intäkt för att detta verkligen fungerar. Per-Ola Sjöswärd nämnde också Amadeus, världens största flygbokningssystem som ett exemel på detta. De har 280 miljoner transaktioner per dag, kör Linux, Apache och MySQL.

”Än så länge kör vi Windows på skrivborden, men vi utreder att gå över till OpenOffice och ett beslut kan komma i sommar. Vi gör det naturligtvis av besparingsskäl, men även för att .doc inte är ett dokumentformat som är godkänt för långtidslagring. detta finns däremot i OpenOffice,” förklarade Sjöswärd.

Läs även medievarlden.se: Polisen fångades av Open Source.

Betyg:
Innehåll: 5 (5)
Presentation: 4 (5)

Read Full Post »