Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Första reaktionen på Humanisternas kampanj ”Gud finns nog inte” är att tiga ihjäl eländet. Vem bryr sig egentligen vad de tycker och för vem propagerar de? Är det den gamla marxistiska doktrinen om att ”Religionen är ett opium för folket” man vill damma av?
Det värsta är dock det så kallade test som finns på deras kampanjwebb.

När jag som bäst funderade på detta så kom ett svar från oväntat håll. I senaste numret av Resumé har chefredaktör Viggo Cavling, kommenterat humanisternas kampanj i en ledare med rubriken ”Gud behövs i reklamen”.

Han ger visserligen credit till Humanisterna för en smart kampanj som visar att inget är heligt.  (Naturligtvis gäller det även humanisterna, som precis som många religioner, tror sig sitta inne med hela sanningen).

Viggo Cavling skriver inledningsvis:

”Det finns bara ett enda problem med kampanjen. En värld där ingenting är heligt är inte värd att leva i. En värld där vi inte tror att det finns någonting som är större än oss själva är så förbannat fattig.”

Han refererar också till ett intressant samtal med Björn Ranelid, som med sitt övertygande sätt att formulera sig, deklarerar sin tro på en högre makt.

Cavling konstaterar:

”Det faktum att vi kan gå, andas, älska och göra, reklam kan inte bara vara en slump, ett resultat av biologiska mutationer för miljontals år sedan. Det måste finnas något mer. Något större än det rationella.”

Humanisternas kampanj har resulterat i att en ny blogg med namnet Gudfinnsnog.nu har startats. Adressen  Gudfinnsnog.se, var redan upptagen. Den är inte aktiv men registrerades i mars av Humanisternas ordförande, Christer Sturmark (!).

Intressanta reflektioner kring Humanisternas kampanj finns även på Nina Åkestams blogg. Hon skriver bland annat om den test med 15 frågor på Humanisternas sajt som ska visa hur religiös man är:

”Eftersom testet är ungefär lika opartiskt som en skenrättegång i Nordkorea, kommer de allra flesta människor att få reda på att de inte alls är religiösa för att sedan raskt uppmanas att gå med i Humanisterna eller i alla fall donera en slant till rörelsen.”

Hon skriver också:

”Jag tror att Humanisterna gör två fel. Det första är att de kampanjar mot något istället för för något. Då väcks alltid mer frågor än svar. Det andra är att de kampanjar emot något som inte är ett problem.”

Även Dagen refererar till ett antal bloggar som tar upp det oetiska i testet.

Jag började själv gå igenom testet, men slutade efter ett tag när jag märkte hur oetiskt hela testet var upplagt. Humanisternas livssyn är tydligen lika svart-vit som en del andra renläriga trosåskådningar.

Se gärna debatten i SVT mellan Humanisternas Christer Sturmark och Chefredaktören för Dagen, Elisabeth Sandlund och debatten mellan Siewert Öholm och Christer Sturmark i SVT. Den senare är längre och mer uttömmande.

På SVT kan man naturligtvis inte se dessa program i repris. Tur att YouTube finns. Många har tittat och kommenterat. Ett av inläggen konstaterar att Sturmark talar emot sig själv angående hur många troende det finns i Sverige. Först refererar han till en undersökning som säger att det endast är 20 procent av svenska folket som tror på en Gud.

Därefter en annan undersökning som säger att 28 procent av egen fri vilja skulle ansluta sig till Svenska kyrkan, om det var ett alternativ istället för att döpas in som barn. Alltså 28 procent – plus alla frikyrkor, andra högkyrkliga samfund, muslimer etc.

Det verkar inte som om enkel matematik är Sturmarks bäst gren precis. Humanisterna har 5.000 medlemmar (enligt Sturmark) och ökningstakten lär nog inte bli så stark på grund av den här kampanjen. Det får nog en helt motsatt effekt. Den aktiverar folk att tala om sin livsåskådning och eventuella tro, och då har den ju trots allt haft en positiv effekt.

Viggo Cavling har helt rätt:

”Det måste finnas något mer. Något större än det rationella.”

Read Full Post »

Redan 2003 var upprinnelsen till TU:s projekt kring e-papper. Sedan dess har mycket hänt och vi på ST har legat i frontlinjen. Vi har varit med i flera spännande projekt och har som enda tidning i Norden testat e-pappersläsare tillsammans med våra abonnenter.

En av slutsatserna i TU-projektet var att vi borde förbereda oss för detta genom att skapa en slags elektronisk e-kiosk. Helt enkelt en distributionscentral för innehåll till läsplattor.

TU-projektet avslutades för att TU säger att man inte ska vara en organisations för teknikutveckling. Vid vårt sista möte i projektet var vi många som var överens om att vi som tidningar ändå borde agera och förbereda oss för publicering på läsplattor. Men när jag i början av året skickade ut en förfrågan om hur många som konkret ville gå vidare var intresset ganska dåligt. Endast ett par tdningar ville konkret jobba vidare, medan de övriga inte svarade alls, eller sa att ”vi avvaktar utvecklingen” eller ”vi tror inte att detta är något för oss just nu”.

Norska tidningar som inte var lika snabba i starten håller nu på att ta över utvecklingen. Precis som vi konstaterar nu de norska tidningarna att detta måste göras genom ett brett samarbete.

Första steget mot en digital pressbyråkiosk för läsplattor har redan tagits. Det berättade Mikal Rohde, direktör och vice ordförande i Schibstedt, vid Ifra Norges seminarium i Trondheim i dag (onsdag 10 juni).

Han hoppas att projektet ska kuna rullas ut strax efter årsskiftet 09/10, bland annat med stöd från Norska staten. Man har sökt statsbidrag på 4,5 miljoner, men tror att man kommer att få omkring 3 miljoner norska kronor.

Rohde visade exempel på affärsmodeller som gått norska tidningarna förbi och menade att detta inte får upprepas, nu måste tidningarna ta initativet. Han befarade också att utvecklingen mot digitala medier kommer att gå mycket snabbare än vi kan föreställa oss, och då kan tidningarna inte bara sitta och titta på.

Det ska bli spännande att följa vad som händer i Norge. Som det ser ut nu kommer de att bli först i Norden med att erbjuda denna tjänst till sina abonnenter.

Read Full Post »