Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2008

I somras skrev jag en debattartikel för medievarlden.se, (som senare även publicerades i pappersupplagan av Medievärlden), med rubriken Avancerade medieföretag byter till Mac. Anldeningen var även att betona det slöseri som skett på vissa företag där man utan rimlig anledning kastat ut Macarna till förmån för Windows-burkar.

Jag fick en hel del positiva kommentarer tioll artikeln och under hösten hände det nya intressanta saker i ämnet som gjorde att jag skrev en ny debattartikel för Medievärlden. – och debatten fortsätter.

Tyvärr sitter ju medievarlden.se och TU fast i ett gammalt publiceringssystem som redan när det togs i drift var out of date. Jag var under några år aktiv i styrgruppen för Tidningen i skolan och jag minns att vi ständigt slog huvudet i väggen inför begränsningarna i detta system. En av de tydliga bristerna illustreras när det gäller kommentarer til artiklar på medievarlden.se, där det inte går att välja nytt stycke, kursiv eller fet stil. All text löper på i en grå massa.

Men det är förändringar på gång enligt Gunnar Borg, IT-ansvarig hos Tidningsutgivarna, så håll ut, snart blir debatten på medievarlden.se tydligare. Tills dess så publicerar jag här några av mina kommentarer till de reaktioner jag fått. (Alla har inte valt att publicera sig på medievarlden.se av förklarliga skäl :-).

Mac OS 137.000 kr / Win 500.000 kr

Jag har fått frågan om hur det ser ut rent konkret i pengar i en jämförelse av licenskostnader mellan Windows och Mac. Här är ett exempel: En tidning med enbart Mac OS X, (klienter och servrar) som har cirka 170 klienter, 20 servrar och ett SAN betalar i licenskostnader per år 137.000 kronor. En motsvarande tidning i storlek men med blandad miljö har 180 klienter, cirka 20 servrar och ett SAN och betalar för detta 500.000 kronor per år, enbart för Microsoft-licenserna.

Det som gör att kostnaderna för MS-licenser skenar i detta fall är att man får betala 700 – 2.400 kronor per klient som finns ansluten i det lokala nätverket, vare sig de använder sig av tjänsten/applikationen eller inte. En licens för en OS X server kostar 7.000 – 8.000 kronor för fritt antal klienter.

”Det är Microsoft som medför de största kostnaderna”
Avslutade dagen med att läsa dagens Computer Sweden och bilagan MerIT från IT-konferensen Sundsvall 42 (en av Nordens största IT-konferenser). Där får vi ytterligare åsikter i samma riktning som jag redovisat i min artikel. Leta fram CS och läs bilagan och artiklarna om Open Source. Lars-Göran Svärd på Eskilstuna kommuns IT-avdelning säger: ”Det är Microsoft som medför de största kostnaderna”.

Katarina Lindblad-Gidlund, lektor i samhällsinformatik vid Mittuniversitetet skulle vilja övertala kommunerna att gå över till öppenkällkod. ”Kommunerna köper oftast samma programvaror om och om igen. Det är en guldgruva för de som äger licensen.” För övrigt gillar jag inte första ingressraden som Medievärldens redaktion satte på min debattartikel. Mitt syfte är inte något korståg för Macen, det jag reagerar emot är när man slänger ut barnen med badvattnet. Att kasta ut Macarna bara för att ”det går att producera en tidning i Windows” är ett ganska tunnt argument, särskilt när det medför produktionsminskning men framför allt högre kostnader.

Jag har hela mitt datoriserade liv levt i båda världarna, mest Mac på jobbet och Win hemma. Nu kör jag Mac på båda ställena men Windows XP i Macen när det behövs. Jag är glad att jag jobbar på ett företag som har förtroende för sina medarbetare och lyssnar på deras krav när det gäller arbetsredskap. Alltså kör vi Mac i den grafiska produktionen och Win i administration och ren textbehandling. Rätt OS på rätt plats. Ska man absolut renodla till en plattform, till exempel för att IT-avdelningen ska få det enklare, så bör det ju inte vara till den som drar de absolut största kostnaderna!

I det aktuella svenska fallet med tidningen som sparar en miljon handlar det enbart om licenskostnader. I övrigt finns det mer att spara om man går längre än så. Jag vet ju inte hur många Macar du har i din organisation, men om du vill ha mer svart på vitt kan du säkert få det genom att kontakta någon av de företag som har erfarenhet av stort antal Macar, som exempelvis Aftonbladet. Eller prata med Bjarne Undertun som i en kommentar till min förra debattartikel skrev så här: ”Som IT-chef med många års erfarenhet att drifta både Mac och Windows parallellt måste jag bara instämma i Boströms slutsatser.”

To be continued …

(Inom kort kommer en länk och faktasamling i ämnet).

Annonser

Read Full Post »

(Uppdaterad 2008.09.22 – 14:32)
Efter min förra debattartikel i Medievärlden (där nu även denna text är publicerad) med rubriken ”Avancerade medieföretag byter till Mac” har jag fått mängder av reaktioner och ytterligare bekräftelse på att:
• Det finns inga ekonomiska skäl att byta från Mac till Windows.
• Det finns inga som helst vinster när det gäller rationellare produktion eller billigare support vid en övergång till Windows.
• De företag som gör sig helt fri från Windowsmiljön sparar miljontals kronor årligen.

Slöseriet och kapitalförstöringen måste stoppas!
Trots hårt motstånd från medarbetare och produktionsansvariga finns det IT-avdelningar som framhärdar i att man ska ut med Macarna. I de allt kärvare tiderna har vi absolut inte råd med dessa utsvävningar. Särskilt som det inte finns något som helst att tjäna på ett byte – tvärtom man bäddar för avsevärt ökade kostnader.

Hur kan det då komma sig att Windowshysterin får fortsätta i vissa medieföretag?
Kan det vara så enkelt att det genererar många sköna konsultkronor?
Eller är det bara det gamla vanliga att man kör på i de gamla hjulspår man hamnade i när man utbildade sig för många år sedan? På den tiden när tidningarna hade nästan obegränsade resurser.

Jag blev nyligen uppringd av en förtvivlad medarbetare på en normalstor landsortstidning.
”Tack för din artikel i Medievärlden! Kan du hjälpa mig med lite fakta när det gäller kostnader om man jämför Mac och Windows i tidningsproduktionen? Nu har dom börjat slänga ut Macarna även här, dom förstår ju inte vilka problem och kostnader det medför. Detta är vansinne!”

OK, här kommer en hel del nyttiga fakta som kanske kan få upp ögonen på de ekonomiskt ansvariga på berörda tidningar.
Omfattande undersökningar från oberoende forsknings- och researchinstitut kring Mac vs Win har det funnits länge. Tyvärr verkar det som om de aldrig presenterats i dessa sammanhang. Jag kommer löpande att redovisa något av detta på denna blogg där jag även publicerar kommentarer i ämnet som kommer från tidningsfolk ute i landet.
Här ska jag tills vidare ta några exempel ur levande livet som mycket tydlig bekräftar mitt resonemang i den tidigare debattartikeln.

• Det stora tyska mediebolaget Axel Springer förlag byter ut hela sin datorpark mot Mac och förser samtidigt 500 av sina toppchefer med iPhone. När det gäller datorbytet så handlar det om 12.000 datorer.
Anledning?
Spara pengar, (med hänvisning till TCO, Total cost of ownership), få en rationellare produktion och mer nöjda medarbetare.
Axel Springer förlag publicerar och producerar ett hundratal tidningar och magasin i 30 länder. Macar finns redan för delar av produktionen och för vissa tillämpningar kommer man även i fortsättningen att köra Windows, men då blir det på de nya Macarna.
Läs mer här.

• Tidning sparar miljoner. Enligt en utredning från en normalstor landsortstidning sparar man drygt 1 miljon kronor per år genom att välja Mac istället för Windows. Då handlar det enbart om licenskostnaderna!

• Hos NRK styr användarna mot Mac
Enligt Steinar Bjørlykke, avdelningschef vid NRK Production i Tyholt går utvecklingen mot Mac i NRK:s film och ljudproduktion. Men det viktiga är att här lyssnar man på användarna och låter dem i största möjliga utsträckning välja själva.
”Vi är noga med att de vi anställer varken är Mac- eller PC-folk utan att de är system och applikationsagnostiker”, säger Steinar Bjørlykke. ”Det gör att vi inte har några religiösa konflikter kring applikationer eller operativsystem, men att produktionspersonalen har god kompetens på många redigeringssystem och flera operativsystem.”
Han tillbakavisar även bestämt att det skulle bli dyrare produktion bara för att man jobbar i två olika operativsystem.
När det gäller videoredigering dominerar Final Cut Pro (Mac) och fler och fler väljer detta verktyg. De som väljer Avid får köra detta i Win XP, även om Steinar Steinar Bjørlykke menar att Macversionen av Avid är stabilare. ”Det är ett val vi gjort av standardiseringshänsyn,” säger han.

Kör Windows på Mac
Visst, jag är medveten om att det finns applikationer som inte finns på den ena eller andra plattformen, men då kan man göra som Aftonbladet överväga att köära Windowsapplikationerna i Mac. Det är ju till och med så att Windows Vista (enligt Computer World) snurrar snabbare på än Mac än på en Windoesmaskin.

Aftonbladet överväger att renodla till Mac.
Aftonbladet är redan i dag ett starkt Mac-fäste. Fördelningen är ungefär 80 procent Mac och 20 Procent Windows. Nu utreder man om det är möjligt att gå över helt och hållet till Mac när det gäller hårdvaran.
”Vi använder nästan bara bärbara datorer och en övergång till Mac för alla skulle underlätta för oss på många sätt.” Det förklarar Christofer Poijes, supportchef på Aftonbladet. ” Dels är det en fördel att enbart behöva ha en datortyp på lager. På Windowsdatorerna finns inga digitala utgångar vilket gör att vi måste ha dockningsstationer och annan kringutrustning till dem.”
Naturligtvis kommer de som jobbar i Windows (främst administration och säljare) att fortsätta gör det, men då i exempelvis Macbook i kombination med en större skärm på skrivbordet.
”Det finns ju tester som visar att Windows Vista rullar väl så bra i en Mac som i en PC, så för min del ser jag bara fördelar med en sådan här lösning,” säger Christofer Poijes. ”Det viktiga är att det fungerar bra att administrera.”
Christer Lindblom, redaktionell utvecklingschef på Aftonbladet, håller med om att det vore en fördel att helt välja Mac. Han har själv i flera omgångar fått försvara Macens ställning när norska ägarna Schibstedt velat byta till Windows.
”Det är helt orealistiskt att byta av kostnadsskäl,”säger Christer Lindblom. ”Varje gång frågan har kommit upp har vi kunnat visa med en TCO-beräkning att Mac är mest kostnadseffektivt. Senast vi mätte hamnade vi på en årskostnad på 21.500 per Mac och 34.500 per Windows-dator. Om vi skulle byta till Windows så skulle det ju dessutom betyda omfattande kapitalförluster i hård- och mjukvara och betydande kostnader för utbildning och andra kringkostnader”.
”För att gardera oss ytterligare när det gäller TCO-beräkningen kollade vi med en annan utredare som gjorde samma sak för ett stort svenskt företag utanför mediebranschen. Han hade fått samma resultat och till och med lite större skillnad till Macens fördel”, berättar Christer Lindblom.

Andelen företag med Mac ökar kraftigt i USA, enligt en artikel i Computerworld. Apples marknadsandel i affärsvärlden har på bara två-tre år ökat från 1-2 procent till mellan 8 och 10 procent. Precis om hos Axel Springer förlag så är det fyra huvudskäl till att företagen installerar allt fler Macar: säkerhet, användarvänlighet, pålitlig hårdvara och möjligheten att när det behövs köra Windowsapplikationer. Till detta kommer sedan de minskade licens- och supportkostnaderna.

• IBM frigör sig från Microsoft och sparar miljarder.
”Hos IBM går allt fler anställda över till Linux och Mac samt byter Office mot Symphony. Tanken är att föregå med gott exempel för sina kunder och samtidigt kunna spara miljarder internt.” Det rapporterade Computer Sweden den 1 oktober.
IBM har räknat ut att ett företag med 20.000 anställda skulle spara 80 miljoner dollar (närmare 600 miljoner svenska kronor), bara genom att byta ut Officepaketet mot Symphony.
Läs om detta här.

• Ett flertal svenska kommuner överger Microsoft. Man väljer Open Office istället för Microsoft Office. Återigen är det Computer Sweden som rapporterar om flykten från Microsoft.

• Windows Vista duger inte åt HP
HPs pc-division planerar för att bygga ett eget operativsystem baserat på Linux Det skriver Computer Sweden.
”HP tror att en usel användarupplevelse är orsaken till att så många användare valt bort Windows Vista, och att Apples styrka på området gjort att Apple tagit andelar på den amerikanska pc-marknaden det senaste året.
Våra kunder vill ha teknik som är galet enkel så att de slipper brottas med den för att lyckas göra något,”
säger Phil McKinney, teknisk utvecklingschef på HP.
Läs hela artikel här.

Utredning för Mittmediakoncernen
I en rapport från konsultföretaget Paragram från 2004 anpassad för Mittmedia-koncernen säger man bland annat:
Supportkostnader: Datorsupport är normalt dyrare än datorinköp per användare och år. Mycket talar för att support till PC-andvändare på en dagstidning är dyrare än support till Macintosh-användare.
Säkerhet: Windows-datorer kan drabbas av virus betydligt lättare än Macdatorer.
Strategi med en plattform på hela tidningen: Det finns idag många exempel på tidningar i Sverige som använder blandade dataplattformar utan tekniska problem eller att det på något sätt ger större kostnader.
Paragram har även gjort en användarenkät på Svenska Dagbladet. Slutsatsen av undersökningen på SvD:s redaktion var att:
· en klar majoritet av redaktionens medarbetare ville behålla Mac.
· i stort sett ingen uttrycker att de föredrar PC
· den vanligaste motiveringarna mot ett byte till PC var att Mac är enklare, användarvänligare, ger mindre virusrisk och varför byta något som fungerar bra.

Paragram skriver också:
Det finns många exempel på dagstidningar i Sverige som använder Mac som användarplattform och som har en liten organisation för supporthantering. En medelstor landsortstidning som Paragram har pratat med har exempelvis 1 tjänst per 100 användare för att hantera all användarsupport och drift av servrar. Det finns inte än någon dagstidning i Sverige (vad Paragram erfar) som använder PC och som har en motsvarande effektiv organisation för supporthantering.

Paragram hänvisar i sin rapport även till andra undersökningar, bland annat en av de som researchinstitutet Gartner har gjort. En rapport som tagits fram i samarbete med ett Universitet i Australien med cirka 10.000 datoranvändare varav hälften har Mac och hälften Windows. Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att totalkostnaden (TCO – total cost of ownership) för en Macintosh i en organisation är 36% lägre än för en PC. Avseende Aftonbladet (se ovan) blir skillnaden ännu större, nämligen 38% lägre kostnad för Mac.

Trots alla dessa tillgängliga fakta går alltså några svenska tidningar den motsatta vägen, naturligtvis med ökade kostnader som följd, och ingen kan förklara för mig varför.
Min förra debattartikel i ämnet har som sagt lett till många mail, telefonsamtal och personliga kontakter på mässor och konferenser. Artikeln på medievarlden.se var länge den mest lästa och är nog en av de mest kommenterade på sajten.
Trots det har jag inte fått en enda kommentar som motsäger mitt resonemang när det gäller att Windows orsakar betydligt högre kostnader och sämre produktionsmiljö. Inte en enda som ens försökt visa att jag har fel. Är det någon som är överraskad?

Jag måste bara få sluta med ett citat från Walt Mossberg på The Wall Street Journal:
”Om jag ser 15 år tillbaka så har jag aldrig haft något liknande när det gäller mängden epost från invanda Windowsanvändare som nu funderar på att byta till Mac”.
I USA har Macanvändningen på universiteten på sju år gått från 15 procent till 57 procent.

Jag har placerat min blogg i
Sundsvall
på bloggkartan.se

Read Full Post »

Plastic Logics läsplatta väckte stort intresse på konferensen i Paris.

Plastic Logics läsplatta väckte stort intresse på konferensen i Paris.

När vi jobbat ett par år i e-pappersprojektet (som startade 2003) började jag få frågan, ”När kan det här bli verklighet för våra svenska dagstidningar?”

”Till julen 2008”, blev mitt svar.

Nu blir det förmodligen inte så, men det skulle ha kunnat bli verklighet. Om vi nöjt oss med den första generationen e-papper. Av samma typ som Kindle som lanserades redan till jul förra året av Amazon.com.

I dag (2008-10-07) avrundade Tidningsutgivarna ett treårigt projekt kring e-papper med ett välbesökt seminarium i Pressens hus Stockholm. Resultatet finns redovisat i en rapport skriven av de två personer som lett projektet, Stig Nordqvist och Malin Pica.

I sin presentation poängterade Stig Nordqvist en mycket viktig faktor i sammanhanget:

”Glöm det här med att få in allt i samma pryl. Det är inte det konsumenterna vill. Här köper man något som är till för läsning – avkopplande läsning – och där man inte behöver bli störd av plinget vid inkommande epost eller telefonsamtal.”

Den slutatsen stöds av flera undersökningar som ingår i de studier och tester som gjorts de senaste åren. Bland annat den test vi gjorde på Sundsvalls Tidning 2006.

Med detta i ryggen, en fullt utvecklad teknik och en generation läsare som gärna vill använda mindre miljöstörande teknik, så borde det vara klockrent. Men nu tar det ju lite tid att ändra kurs ibland när det gäller ny teknik och nya kanaler. Så vi kanske får lugna oss till nästa år, särskilt med tanke på vad som visades på den Ifra-konferens i Paris kring E-reading som jag deltog i för ett par veckor sedan.

Företaget Plastic Logic, som just invigt sin e-pappersfabrik i Tyskland visade den läsplatta de kommer att lansera i början av nästa år. En supertunn läsplatta i A4-format som mycket väl skulle kunna attrahera många läsare, men kom ihåg, här pratar vi inte något som ska ersätta papperstidningen. Så kan det kanske bli någon gång i framtiden, men det är nog långt dit. Istället ser vi detta som en ny kanal för publicering, ett fullgott alternativ möjligen för vissa läsare, men enbart ett kompliment för de flesta

Läs också om hur det gick till när magasinet Esquire publicerade ett omslag med e-papper.

Read Full Post »

Denna vecka har Aftonbladet lanserat ”Tagga”, en ny tjänst som knyter ihop papperstidningen med webben på ett nytt sätt. Ett system som vi i Sundsvall testade redan 1999.  Kanske var vi för tidiga, eller så detta är en tjänst som inte fungerar i praktiken?

Det system som Aftonbladet nu infört bygger på en kod (tagg) i tidningen som man fotograferar av med mobilen. Via ett program i mobilen länkas man sedan vidare till rörliga bilder eller annat digital material hos Aftonbladet på nätet.

Det system som undertecknad utvecklade tillsammans med sundsvallsföretaget Ntech lanserades under namnet Webview. Det skulle ta sex – sju år innan ett liknande system blev kommersiellt gångbart, med start i Japan. Jag såg det själv när jag var på en studieresa till Japan för snart två år sedan. Där blev det snabbt en lönsam affär.

I en internationell tävling kallad Tomorrows Newspaper Contest arrangerad av University of Missouri och SND (Society for News Design) var konceptet Webview ett att tre vinnande bidrag 1999.
Då hade vi dessförinnan tryckt ett par provtidningar i ett nytt mindre format med dessa koder. Dessutom hade vi ett samarbete med IT-konferensen Sund

svall 42, som i sina programblad länkade till färsk information och fördjupning på webben.

På den tiden var mobiltelefonen inte lika utvecklad, därför jobbade vi till en början med sifferkoder. Syftet var att senare gå över i någon typ av streckkod kombinerad med en sifferkod (liknande Tagg). Koden kunde skickas som ett sms, läsas av en läspenna eller med en tillsats (streckkodsläsare) till mobiltelefonen, alternativt knappas in via datorn.

Idén presenterades för ett antal tidningar. Alla tyckte att det var en bra idé, men sa samstämmigt ”inte just nu”. Man hade fullt upp med att få till sin webbpublicering och var mer intresserade av diskussioner om vad som skulle publiceras på nätet och hur snabbt.
Tyvärr samanföll det även i tiden med att kraschlandningen i IT-branschen, så något riskkapital för dylika äventyr fanns inte att få. Verksamheten fick läggas ner efter bara något år och idéerna hamnade i malpåse.
Kul dock att se att vi inte var fel ute och premieringen i Tomorrows Newspaper Contest var ju uppenbarligen helt rätt. Men som sagt, branschen var inte riktigt mogen för detta just då, eller …?

Vi får väl se om detta verkligen är framtiden eller bara en dagslända.

Läs även dessa kommentarer till Tagga:

Networkers.se

Kulturbloggen

Read Full Post »