Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2008

På den nordiska mediemarknaden är det tidvis ganska turbulent. Det är uppköp av tidningar, nya gratistidningar dyker upp, lever ett tag och läggs ner efter miljonförluster. Medieföretagen jagar nya intäktskällor på webben, via mobilen eller andra nya kanaler. Allt för att få behålla de läsare, lyssnare, tittare som har ett allt mer växande utbud av nyhetskällor att välja ibland. Från USA, där tidningarna är ännu mer pressade av vikande upplagor, kommer nu ett helt nytt grepp.

Om många svenska dagstidningar de senaste åren haft en vikande upplaga, så är det inget mot vad som händer i USA. Från en redan låg nivå, jämfört med oss i norden, så sjunker många upplagor som en sten.
1970 var den samlade upplagan för dagstidningarna i USA 62 miljoner under vardagar. I dag ligger upplagan på 53 miljoner, alltså ett tapp på 14,5 procent, samtidigt som folkmängden under samma tid ökat med 101 miljoner, det vill säga en ökning på drygt 50 procent!

Det nya greppet från USA är att du som läsare kan betala för att få en artikel i ett visst ämne skriven.
Nej, det handlar inte alls om någon textreklam, alltså att en företagare kan beställa en artikel som i välvilliga ord beskriver den egna verksamheten.
Det handlar om helt vanliga nyhetsartiklar, men den här redaktionen på den nya webbsajten Spot.us låter läsarna välja ämnen att skriva om. Det är ett gäng journalister i San Francisco som startat Spot.us som ett alternativ till de tryckta dagstidningarna, men de säljer även vidare artiklarna till papperstidningarna.
Hur fungerar det?
Jo, vem som helst av läsarna kan komma med artikelförslag. Därefter väljer redaktörerna vilka tips/förslag man ska satsa på och sedan får läsarna skicka in pengar för att få uppdraget utfört. Om man inte får in tillräckligt med pengar blir inte artikeln skriven. Man kallar det ”Community funded reporting”.
Den som skänker pengar gör det via sitt kreditkort och om man inte får ihop rätt summa debiteras aldrig kreditkortet. Det sker först när en artikel börjar produceras.

Webbsidan för denna verksamhet kommer att lanseras senare i höst. Än så länge publiceras information och artiklar här.

Den först skrivna artikeln handlar om den framtida energiförsörjningen i Kalifornien. Den ska svara på fråga vad som händer om hela transportsystemet måste ställa om från oljeprodukter till något annat.
Läs den på blog.spot.us.

På den nya webbplatsen spot.us kan du bidra med pengar för att få en artikel skriven.

På den nya webbplatsen spot.us kan du bidra med pengar för att få en artikel skriven.

Det är naturligtvis ett intressant experiment, när man låter läsarna/kommunmedborgarna sätta agendan för nyhetsbevakningen. Men vad händer då med den vanliga redaktionens rutinbevakningar av myndigheter och näringsliv? Är det här verkligen ett koncept som skulle kunna sprida sig utanför ”the bay area” på USA:s västkust.

Läs även den svenska bloggdebatten om Journalistutbildningen och utvecklingen av medborgarjournalistik och bloggar på samesamebutdifferent.

Read Full Post »

I Resume nr 25 läste vi om att TU:s vd Anna Serner tar strid mot FRA för att rädda meddelarskyddet. Där läser vi också att Sveriges Radios vd Kerstin Brunnberg skäms för att hon inte varit mer aktiv i debatten för att stoppa lagen.

En som däremot inte skäms är SVT:s vd Eva Hamilton.

”När det gäller vår egen verksamhet har vi en skyldighet att påpeka sakförhållanden för politikerna. Men jag har inte fått några propåer om att vi ska agera met FRA-lagen,” säger hon bland annat.

Så talar en mediechef som går i statsmaktens ledband. Vad hände med den stolta devisen ”fri television”?

Det är då skönt att höra att SR:s vd förståt vad det handlar om:

”Jag är fortfarande förvånad över att man kan stifta en lag som tar över grundlagen och underminierar källskyddet. När källskyddet är hotat måste vi agera. Det rör våra anställdas arbetsmöjligheter, men framförallt demokratin,” säger Kerstin Brunnberg till Resumé.

Just det, Eva Hamilton, lyssna till din kloka vd-kollega! Anslut dig till kampen mot denna lag som inte enbart hotar de fria mediernas möjlighet att arbeta, utan dessutom riskerar att sätta Sverige på de globala IT-förtagens svarta lista.

Om inte FRA-lagen rivs upp kommer vi att få se en ökad flykt från landet när det gäller serverparker, webbhotell och diverse webb-tjänster. Vem vill verka i ett land som svarar upp mot teknik och moral i George Orwells 1984?

Fortsätt att följa Tidningsutgivarna och Anna Serners kamp mot FRA-lagen här.

Apropå moral så skriver en annan Anna nämligen Anna Troberg på sin blogg om det moraiskt förkastliga i FRA-lagen. Hon har även gjort en bra lista på blogginlägg om FRA):

”Så innan ni låter er kollras bort av FRA-anhängarnas röriga och ofta motstridiga uppgifter om FRA-lagens tekniska realiteter, så är det värt att begrunda några korta moraliska frågor.

1. Är det moraliskt rätt att staten ska ha möjlighet att ta del av din privata kommunikation?
2. Är det moraliskt rätt att staten ska kunna kartlägga dina sociala kontakter?
3. Är det moraliskt rätt att staten med hjälp av FRA:s egen lilla PUL ska kunna registrera din politiska tillhörighet eller vem du hoppar i säng med?
4. Är det moraliskt rätt att staten ska kunna använda personlig information om dig för att köpslå med främmande makt?
5. Är det moraliskt rätt att om något av ovanstående skulle drabba dig, så kommer du aldrig att få veta det och därmed aldrig få någon upprättelse?”

Så frågan om FRA-lagen innehåller många aspekter, den personliga friheten är naturligtvis a och o i ett civiliserat samhälle, men viktigast för oss inom media är just nu att som Anna Serner ta strid för att rädda meddelarskyddet.

Att en moderatledd regering och en regering med Folkpartiet (liberaler?), skulle genomdriva en lag av det här slaget skulle vi för några år sedan inte ha kunnat föreställa oss ens i våra värsta mardrömmar. Nu börjar det bli dags för en nationell tidningskampanj mot FRA:s spaningar och mot den lag som är ett hot mot den fria pressen.

Tyvärr har den här regeringen mer smuts på fingrarna när det gäller att stoppa den fria pressen och inskränka våra möjligheter att göra ett bra jobb i kristider. Var inte moderterna också ett parti som pratade mycket om den personliga friheten tidigare, vad har hänt?

Read Full Post »